Luft/ vattenvärmepumpar

NIBE SPLIT ACVM 270

 • Kort om produkten
 • Fördelar

NIBE SPLIT ACVM är kompakt inverterstyrd luft/ vatten-värmepump. Utomhusmodulen NIBE AMS 10 ansluts med köldmedierör till inomhusmodulen NIBE ACVM 270. NIBE SPLIT ger optimala besparingar då värmepumpen automatiskt anpassar sig efter fastighetens effektbehov året om. NIBE SPLIT ACVM arbetar ner till en utetemperatur på -20 °C och levererar då upp till 58 °C framledning. Den välutvecklade kylfunktionen gör att värmepumpen klarar att leverera ett behagligt inomhusklimat även vid höga utetemperaturer. NIBE ACVM är utrustad med varmvattenberedare, cirkulationspump, elpatron och ett styrsystem för att erhålla säker drift. Inomhusmodulen är lättplacerad och ger en kompakt systeminstallation.

  Intelligent teknik

  Kompakt värmepump som anpassar sig efter husets behov.

  Kraftfull

  Hög avgiven effekt ända ner till -20 °C och välutvecklad kylfunktion.

  Kompakt systeminstallation

  Enkel och lättplacerad inomhusmodul.

NIBE SPLIT ACVM 270
 • Tillbehör
 • Dokument
 • Pris inkl. moms
 • NIBE NIBE SPLIT ACVM 270
 • NIBE NIBE SPLIT ACVM 270
NIBE ACK 22

NIBE ACK 22

Kabelkit för NIBE ESV 22 eller NIBE VCC 22.

NIBE ESV 22

NIBE ESV 22

Extra shuntgrupp.

NIBE KVR 10 SPLIT

NIBE KVR 10 SPLIT

Kondensvattenrör till NIBE SPLIT. Installationslängden varierar om vattenlås används enligt beskrivning i installatörshandboken. 1, 3 eller 6 m. Elektrisk inkoppling av tillbehöret ska ske i NIBE ACVM 270. Uppdatering av mjukvara kan vara nödvändigt om funktionen för NIBE KVR 10 ska erhållas. Kräver mjukvaruversion 1.05!

NIBE KVR 10 SPLIT

NIBE KVR 10 SPLIT

Kondensvattenrör till NIBE SPLIT. Installationslängden varierar om vattenlås används enligt beskrivning i installatörshandboken. 1, 3 eller 6 m. Elektrisk inkoppling av tillbehöret ska ske i NIBE ACVM 270. Uppdatering av mjukvara kan vara nödvändigt om funktionen för NIBE KVR 10 ska erhållas. Kräver mjukvaruversion 1.05!

NIBE KVR 10 SPLIT

NIBE KVR 10 SPLIT

Kondensvattenrör till NIBE SPLIT. Installationslängden varierar om vattenlås används enligt beskrivning i installatörshandboken. 1, 3 eller 6 m. Elektrisk inkoppling av tillbehöret ska ske i NIBE ACVM 270. Uppdatering av mjukvara kan vara nödvändigt om funktionen för NIBE KVR 10 ska erhållas. Kräver mjukvaruversion 1.05!

NIBE RG 10

NIBE RG 10

Rumsgivare för snabb styrning av rumstemperaturen. Rumsgivaren kan korrigera temperaturen till radiatorer eller golvslingor beroende på ökad inomhustemperatur i samband med solinstrålning, uppvärmning med annan värmekälla eller ökad inomhusaktivitet. Rumsgivaren kan också snabbare korrigera temperaturen i samband med återkoppling av bortkopplad eleffekt, exempelvis rundstyrning.

NIBE SRB 22

NIBE SRB 22

NIBE SRB 22 är avsedd att användas när man ska docka ihop NIBE SPLIT till solvärme. För att möjliggöra detta behövs ett mellanlager för solvärmen, NIBE UKVS 230. Det finns även möjlighet att docka till ytterligare en värmekälla.

NIBE UKV

NIBE UKV

NIBE UKV är en serie ackumulatorer, utjämningskärl, som i första hand är avsedda för anslutning till värmepumpar för att åstadkomma större volym på värmesystemet. Detta ger en bättre drift för värmepumpen. NIBE UKV kan även anslutas för att reducera tillfälliga värmeknäppningar som uppstår till följd av rörelser i rörsystemet vid temperaturförändringar. NIBE UKV finns i storlekarna 40, 100, 200, 300 och 500 liter. För system med aktiv kyla används med fördel de kondensisolerade NIBE UKV 200 eller NIBE UKV 300. NIBE UKV 500 har möjlighet att demontera isoleringen för en enklare hantering av produkten.

NIBE UKV

NIBE UKV

NIBE UKV är en serie ackumulatorer, utjämningskärl, som i första hand är avsedda för anslutning till värmepumpar för att åstadkomma större volym på värmesystemet. Detta ger en bättre drift för värmepumpen. NIBE UKV kan även anslutas för att reducera tillfälliga värmeknäppningar som uppstår till följd av rörelser i rörsystemet vid temperaturförändringar. NIBE UKV finns i storlekarna 40, 100, 200, 300 och 500 liter. För system med aktiv kyla används med fördel de kondensisolerade NIBE UKV 200 eller NIBE UKV 300. NIBE UKV 500 har möjlighet att demontera isoleringen för en enklare hantering av produkten.

NIBE UKVS

NIBE UKVS

NIBE UKVS är en soltank som kan anslutas till NIBEs värmepumpsystem. Den kan mellanlagra värmen när en mindre värmepump dockas till solfångare. Man kan även docka till ytterligare en värmekälla. Genom NIBE Solar styrning förs värmen från solfångaren till NIBE UKVS via en inbyggd solslinga och lagras i tanken när solen skiner. När behov av värme uppstår förs värmen till värmepumpen och blir då tillgänglig. Om temperaturen blir tillräckligt hög i NIBE UKVS tillgodoses husets behov enbart av solvärme. NIBE UKVS kan även användas som ett tillbehör till NIBE F370/NIBE F470/ NIBE SPLIT för att lagra tillskottsvärme från gas/ved/olja/pelletspanna. När det uppstår ett behov av tillsats förs värmen till värmepumpen och blir tillgängligt för husets behov.

NIBE VCC 22

NIBE VCC 22

Växelventil, kyla. Vid separata kyl- och värmesystem.

 • NIBE NIBE SPLIT ACVM 270
 • NIBE NIBE SPLIT ACVM 270
 • NIBE NIBE SPLIT ACVM 270
Pris inkl. moms
44.763 kr