luft/luftvärmepump - frångår vattensystem

 

Så enkelt monteras solceller på taket

En luft/luftvärmepump passar bra för hus som saknar ett vattenburet värmesystem och istället har direktverkande el. Luft/luftvärmepumpen sänker dina värmekostnader och är ett energibesparande komplement till det primära värmesystemet.

En luftvärmepump där en inomhusdel sprider värmen med en fläkt kallas för luft/luftvärmepump. Luftvärmepumpar kan grupperas efter hur energin som tas från utomhusluften sprids i huset. 

Så enkelt monteras solceller på taket

 

Värme från en kalla utomhusluften

En luft/luftvärmepump innehåller ett köldmedium som tar upp värmen från utomhusluften. När köldmediet komprimeras ökar temperaturen som då leds vidare genom inomhusmodulen för att sprida värmen i ditt hem. Det fungerar även under kallare dagar när utetemperaturen sjunker hela vägen ner till -30°C. Dessutom kräver en luft/luftvärmepump mindre energi än direktverkande elradiatorer, vilket sänker både dina koldioxidutsläpp och uppvärmningskostnader.

_