Våra värderingar

Hållbara energilösningar för en bättre framtid

Det är inte länge sedan som energi var något man förbrukade utan fundera speciellt mycket på det. Idag ställs det extremt höga krav på att varje energilösning ska vara innovativ, ansvarstagande och professionell. Lustigt nog ligger just de orden till grund för våra värderingar.

Ansvarstagande

Stora fötter kräver stora skor – med framgång följer också samhällsansvar. Inom NIBE tar vi hänsyn till miljön i hela vår värdekedja. Vår långsiktiga strategi är att tillverka hållbara energilösningar i världsklass och bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Vi lever som vi lär, vilket innebär ökad användning av förnybar energi, minskade utsläpp till luft och vatten, samt minskade avfallsmängder. Vi har en helhetssyn på miljöfrågorna, från produktutveckling till att produkten tjänat ut. Ansvarsfulla inköp och krav på såväl leverantörer som aktörer är en självklarhet för att hålla vårt aktiva ansvarstagande.

Professionalism

Passion för företagande, satsningar på produktutveckling och företagsförvärv har gjort oss till de vi är idag. För oss är det viktigt att upprätthålla och utveckla det starka företag vi hittills har skapat. Inom NIBE ställer vi krav på ärlighet och hederlighet i alla delar av vår verksamhet och förväntar oss detsamma från våra affärspartners. Att arbeta inom koncernen baseras på ansvar, öppenhet, etiskt uppträdande och respekt för våra intressenters intressen.

Innovation

Mycket av vår framgång ligger i innovativ produktutveckling med hög teknologisk perfektion, i kombination med hållbarhet och miljövänlighet. Inom NIBE är produkternas funktion, kvalitet, säkerhet och miljöegenskaper de viktigaste förutsättningarna för vår fortsatta tillväxt. Vi strävar efter att våra produkter bidrar till hållbar utveckling. Energieffektivitet, eco-design och livscykeltänkande är därför viktiga element som spelar in i vår vision.

Kundservice

Har du frågor kring din NIBE-produkt? Kontakta din installatör eller det företag du köpt produkten av. Hjälp finns också under support eller på telefon 0433-73000.

Information om Cookies