Thulehem

Största installationen för NIBE i bostäder.

Nu har arbetet påbörjats med vad som ser ut att bli NIBEs största installation någonsin i bostäder. Det är Thulehem i Lund där 270 lägenheter nu kommer att värmas upp av inte mindre än 19 NIBE F1330 bergvärmepumpar.

Thulehem i Lund är ett serviceboende av det slaget som många nog drömmer om att få bo i på äldre dagar. Ett helt bostadsområde med låga längor inbäddat i grönområden med restaurang, vårdmottagning, bibliotek och annat. Som en turistanläggning där man kan heltidsleva

Total bor här över 300 människor i 270 lägenheter. Allt byggdes 1962-67 och värmdes ursprungligen från en centralt placerad stor oljepanna, men sedan ett antal år har det varit fjärrvärme som gäller. Med åren blev dock kulvertsystemen allt mer otäta och det stod klart att något måste göras.

– Stiftelsen Thulehem omsätter ca 25 miljoner kronor, och vi har värmekostnader på ca 4 miljoner berättar VD Gunilla Wachtmeister.

Man bestämde sig för att prova berg- värme. Och ganska snart stod det klart att man inte skulle samla hela värmeanläggningen på en plats. Genom att låta varje lägenhetslänga utrustas med ett eget pannrum skulle hela kulvertproblemet lösas.

När upphandlingen gjordes var det klart att NIBE F1330 var den produkt som var lämpligast. Inte minst för den låga mängden köldmedia. Tack vare att varje värmepump innehåller två kompressorer med vardera under 3 kg klarar den sig utan den årliga tillsynsinspektionen. Med 19 värmepumpar och totalt 38 kompressor är det en kostnad på uppemot 100 . 000 kronor som man nu slipper helt.

– Det är en mycket stor installation, berättar Fredrik Snygg på NIBE.

– I och med att det är äldre människor så är det också extra viktigt med en riktig hög kapacitet på varmvatten. Varje pannrum förses med en NIBE F1330 och två ackumulatortankar för varmvatten på vardera 500 liter som sedan ”späs”. Det betyder att vi har 2000 liter duschvatten i varje huskropp.

För att verkligen försäkra sig om full värme även vid eventuella köldknäppar har man också överdimensionerat med en 40 kW värmepanna för spetsvärme.

BORRARE TOG ENTREPRENADEN

En ovanlig sak i Thulehemsprojektet är att det är borrföretaget som har totalentreprenaden. HP-Borrningar i Klippan vann upphandlingen bland annat tack vare att man använde sig av vattenhammarborrning (som du kan läsa om på sidan 3 i Proffsnytt). En metod som dels fungerar bra i Lunds markförhållanden, dels väsnas och smutsar ner mindre.

Med så enormt mycket bostadsnära borrning som det handlar om här, så var det också viktigt för Thulehem att man verkligen hade ett borrföretag som man kände fungerade i en miljö med många äldre människor.

– I många fall är det ju vi som borrningsföretag som står för den största arbetskostnaden för slutkunden, säger Tony Jernström. VD för HP-Borrningar.

– På så sätt är det ju logiskt att kunden kan vilja ha oss som huvudentreprenör. Den första installationen gjordes som ett test i en av längorna och driftsattes i slutet av september 2009. Thulehem är ytterst nöjda med det hela.

– Vi har sluppit en massa problem, och dessutom är vi inte bundna till en fjärrvärmeleverantör. Och inte minst räknar vi med att ha betalat av hela anläggningen på 10 år. Därefter börjar vi verkligen tjäna pengar.

Kundservice

Har du frågor kring din NIBE-produkt? Kontakta din installatör eller det företag du köpt produkten av. Hjälp finns också under support eller på telefon 0433-73000.

Information om Cookies