Sunfab i Hudiksvall

Sparar 150 kubikmeter olja om året!

Hydraulikföretaget Sunfab i Hudiksvall har gjort en massiv satsning på bergvärme. Och kyla! Vid företagets anläggning har man ca 2500 kvadratmeter kontor och andra utrymmen, samt 6000 m² fabrik. Allt nu både kylt och värmt med ett av Sveriges större värmepumpssystem.

Tidigare gick det åt ca 100 kubikmeter olja om året för att värma upp Sunfab’s anläggning i Hudiksvall. Att det inte blev ännu mer berodde på att de 25 maskinerna i fabriken genererade överskottsvärme på vardera 20 kW! Totalt 500 kW.

Med den utbyggnad som skett nu skulle förbrukning kommit upp i 150 kubikmeter olja om året.

Med nybyggnationen kom också ett nytt problem in i bilden – allt för mycket värme som man hade stora problem att bli av med.

Energiventilation AN i Utnäs arbetade fram en mycket speciell en lösning som tog hand om både uppvärmning och nerkylning, med hjälp av värmepumpar från NIBE och inte mindre än 22 borrhål.

En lösning som tagit nästan två år från idé till drift, och som kostar i storleksordningen 10 miljoner kronor totalt. Systemet som numera värmer den stora industrianläggningen är tekniskt mycket avancerat. Fem NIBE Fighter 1320 på vardera 40 kW ger totalt 200 kW värme.

Systemet betyder en besparing på ca 100 kubikmeter olja om året.

Men det riktigt eleganta är alltså att borrhållen inte bara tar energi ur berget. Genom ett vattenburet frånluftsystem tas värme ut ur den överuppvärmda fabrikslokalen och leds ner i borrhålen. Det betyder också att vart och ett av de 22 borrhålen har fyra slangar. Dubbelt så många som normalt. Det ger 50% mer kylförmåga.

– Vi har arbetat fram en ganska klurig lösning, säger Bo Rönnestrand som projekterat installationen.

– Fläktar i fabriksdelen blåser den varma luften förbi rör med kallare vatten i så kallade kylbafflar. Dessa har via värmeväxlare kylts ner av köldbäraren i borrhålen. Det kalla vattnet håller där cirka 14-16 grader, men på väg tillbaks kan temperaturen ha höjts till ända upp till 20°.

Detta utnyttjas på ett intressant sätt. Under sommaren när de övriga delarna av företaget inte behöver värmas, leds denna överskottsvärme ner i borrhålen. Där ackumuleras den genom att berget sakta värms upp och den värmen kan man sedan utnyttja på vintern.

Under den kalla delen av året går inte överskottsvärmen från fabriken ner i berget. Istället leds den direkt in i värmepumparna som förser resten av fastigheten med värme.

– Istället för att mata in 0-2° vatten, matar vi in vatten som håller kanske 15-20°. Säger Bosse!

– Resultatet är en helt annan verkningsgrad i värmepumparna och en mycket låg uppvärmningskostnad.

Sunfab och Energiventilation AB har alltså med NIBE’s värmepumpar lyckats kyla en stor och mycket varm fabrikslokal helt utan att installera ett separat kylsystem. Och med minimal energiförbrukning, både när det gäller värme och kyla.

Anläggning:

Sunfab, Hudiksvall

Värmepumpar:

5 x Fighter 1320 (40 kW)

Uppvärmd yta:

2500 m² kontor mm + 6000 m² fabrik

Kyld yta:

6000 m² fabrik med 500 kW överskottsvärme

Värmekälla:

22 borrhål med 4-slangssystem

Besparing:

150 kbm olja + kostnad för drift av kylanläggning

Kundservice

Har du frågor kring din NIBE-produkt? Kontakta din installatör eller det företag du köpt produkten av. Hjälp finns också under support eller på telefon 0433-73000.

Information om Cookies