Stockholmshem

Bergvärmepumpar utan berg sänker fjärrvärmekostnaden för Stockholmshem.

Stockholmshem med cirka 26 000 lägenheter är Sveriges näst största bostadsföretag. Med hundratals fastigheter i hela Stockholms stad har man också en uppvärmningskostnad som är i en klass för sig. Cirka 260 miljoner kronor om året! Nu satsar man hårt på att minska den kostnaden. Till sin hjälp tar man bergvärmepumpar – utan berg …

Stockholmshem är som ett av landets största bostadsföretag en stor förbrukare av energi för uppvärmning. Totalt har man ca 350 värmecentraler. Och en årlig värmenota på ca 260 miljoner kronor.

– Vi har både fjärrvärme, pellets och eldning med bio-olja i våra fastigheter, berättar Gunnar Wiberg på Stockholmshem.

– Och det är stora mängder energi vi talar om. Vissa av våra centraler är stora som fjärrvärmecentralerna i en mindre svensk stad.

Idag är det fjärrvärme som står för en stor del av uppvärmningen i Stockholmshem. Men nu satsar man hårt på att komplettera detta med värmepumpar och därigenom minska sin totala energiförbrukning.

Bergvärme utan berg

Stockholmshem har valt en lösning som blir allt vanligare hos större fastighetsägare. Nämligen att kombinera frånluft med en bergvärmepump. Utan berg.

Och man gör det på bred front. Just nu håller man på att installera hela 140 värmepumpar enligt den här metoden.

– Istället för att lägga rör i ett borrhål eller en slinga i jorden, så väljer vi att ta värmen ur frånluften. Men via en värmeväxlare.

Det är alltså inga frånluftsvärmepumpar man sätter in, utan bland annat NIBEs största maskin – NIBE F1330 – som i vanliga fall används för berg- eller jordvärme.

Frånluften leds via den vanliga ventilationen till ett värmeväxlarbatteri. Genom detta batteri leds så köldbäraren till värmepumpen.

Detta ger en högre temperatur i köldbäraren än vid berg/jordvärme. Och det i sin tur betyder ännu högre verkningsgrad/COP.

– De installationer vi kört ett tag visar på mycket bättre resultat än de mest optimistiska kalkylerna.

– Det finns mycket mer energi i luften än vad vi antagit. Vi har exempel på där vi bedömt att vi maximalt kunnat ta ut 120 kW, men där vi nu är upp och närmar oss 160!

18 500 lägenheter på tur

– Vi använder våra NIBE F1330 som komplement, och det har visat sig vara mycket lönsamt. Vi sparar upp till 40 procent på fjärrvärmefakturan och har minskat energiförbrukningen med ca 70 kWh per kvadratmeter och år.

– Det ger oss en återbetalningstid på kanske 3-4 år.

– Därefter kan man säga att det blir lite som att köpa 50-lappar för 12:50 …

De positiva resultaten har gjort att Stockholmshem planerar att satsa på den här tekniken i stor skala. Fram till 2015 ska man ha installerat den i 18 500 lägenheter!

Kundservice

Har du frågor kring din NIBE-produkt? Kontakta din installatör eller det företag du köpt produkten av. Hjälp finns också under support eller på telefon 0433-73000.

Information om Cookies