Räddningstjänsten i Bålsta

Solfångare* i kombination med bergvärme.

Räddningstjänsten i Bålsta utanför Enköping har investerat i en helt ny värmeanläggning. Där solfångare i kombination med bergvärme ser till att man har näst intill gratis varmvatten under hela sommaren.

Solvärme har inte riktigt blivit stort i Sverige, Inte ännu. Men att kombinera bergvärme med solfångare blir en allt vanligare lösning – i synnerhet för de som förbrukar stora mängder varmvatten året runt.

När Håbo Kommun skulle investera i ny värmeanläggning för räddningstjänsten i Bålsta hade man därför solfångare med i upphandlingsunderlaget. Här finns nämligen inte bara brandmän som ska duscha och brandfordon som ska tvättas. Här finns även en sporthall som används av både kommunens anställda och lokala idrottsföreningar. Och garage där sju brandbilar och en ambulans ska hållas varma, torra och aktionsberedda i alla väder.

Bålsta Brandstation är också resurs för hela Stockholmsregionen och Mälardalen när det gäller tung räddning i trafik. Totalt är 30 brandmän knutna till stationen.

Lösningen blev att installera två NIBE F1330 fastighetsvärmepumpar på totalt 90 kW, en 750 liters VBP 750-2 varmvattenberedare och en extra EKS 500 spetsvarmvattenberedare. Dessutom monterade man 40 kvadratmeter IntelliHeat solpaneler på taket som kopplas in via en solackumulatortank från Sol & Energiteknik. Ett företag som sedan något år ingår i NIBE koncernen.

– Vi gjorde en liknande installation på en kursgård i fjol, berättar Dan Kjellgren på TA Brunnborningar som gjorde själva installationen.

– Varje gång man ska kombinera olika uppvärmningsmetoder så kan man få oförutsedda problem. Men jag måste säga att det märks att man inom NIBE både arbetar med värmepumpar och solvärme. Integrationen är genomtänkt och utprövad så kunderna får en lösning som verkligen fungerar.

Värmen från solfångarna används inte bara för att producera stora mängder varmt vatten. Man gör även så kallad solåterladdning ner i borrhålen.

– Solvärmen är helt gratis, berättar Dan.

– Även bergvärmepumparna använder på vintern solvärme som lagrats i berget under sommaren. Genom att pumpa ner varmt vatten från solfångarna höjer vi temperaturen nere i borrhålet ännu mer. Och får alltså ännu bättre verkningsgrad på vintern!

BYGGNAD

 Bålsta Brandstation

YTOR

 Garage för 7 brandbilar + ambulans, personalutrymmen, sporthall

UPPVÄRMNING

  • 2 st NIBE F1330 Bergvärmepumpar (60 och 30 kW)
  • 1 st NIBE VBP 750-2 Varmvattenberedare
  • 1 st NIBE EKS 500 Spetsvarmvattenberedare
  • 40 kvm Intelliheat Solfångare
  • Solackumulatortank

* Psst! Idag jobbar vi med solcellspaneler istället för solfångare. Resultatet är mycket mer effetivit.

Kundservice

Har du frågor kring din NIBE-produkt? Kontakta din installatör eller det företag du köpt produkten av. Hjälp finns också under support eller på telefon 0433-73000.

Information om Cookies