Ringsjöverket

Ringsjöverket värmer upp fastighet med eget vatten.

Att värma upp byggnader med värmepump och värme från berg, jord och sjöar är en svensk specialitet. Men nu visar vattenverket Ringsjöverket på en ny metod. Med hjälp av sju värmepumpar värmer verkets eget vatten hela fastigheten.

Sedan början av mars värms hela Ringsjöverket upp med hjälp av det vatten som sedan blir dricksvatten. Vattnet leds via en mellanväxlare till sju stycken värmepumpar på vardera 40 kW som värmer hela vattenverket. En unik metod som sparar upp emot en miljon kronor om året åt ägaren Sydvatten.

– Lösningen bygger på samma princip som berg- eller jordvärme. En värmepump bygger ju på att man tar bort lite värme ur något som kan kylas ner utan problem. I vanliga fall är det marken eller berggrunden men här är det alltså dricks­vatten – som man ju har i stora mängder! säger Fredrik Snygg hos leverantören Nibe.

– Vattnet håller ju samma temperatur som marken som omger tunneln det letts i. Det enda som sker är att det kyls av en aning, men det är knappt märkbart med de stora vattenmängder vi talar om här, säger Caj Lundquist på Sydvatten.

Lösningen med mellanväxlare gör att vätskan i systemets köldbärare aldrig kan komma i kontakt med dricksvattnet. Inte ens vid en skada. Som en extra försiktighetsåtgärd används ogiftig etanol som köldmedia.

– Dricksvattnet kommer aldrig i kontakt med någon del av värmesystemet, utan bara med en värmeväxlare som i sin tur är förbunden med köldbäraren, kommenterar Caj Lundquist.

Tidigare värmdes fastigheterna på Ring­sjöverket upp med hjälp av olja och el. Nu har värmepumparna tagit över helt.

– Vi har investerat totalt cirka tre miljoner i det nya värmesystemet och en del ventilation men vi räknar med att hela investeringen kommer att vara betald på tre år. Dessutom minskar vi våra koldioxidutsläpp rejält, säger Caj Lundquist. (EW)

Kundservice

Har du frågor kring din NIBE-produkt? Kontakta din installatör eller det företag du köpt produkten av. Hjälp finns också under support eller på telefon 0433-73000.

Information om Cookies