LimhamnsHus

Fastighetsbolag går helt över till värmepumpar i hyresfastigheter.

Fastighetsbolaget LimhamnsHus med ca 1800 lägenheter, går nu helt över till värmepumpar för uppvärmning. – I alla hus där uppvärmningssystemet ska bytas, är det nu värmepumpar som gäller, säger Staffan Berg på Limhamnshus.

LimhamnsHus är en av Sveriges mer expansiva privata fastighetsägare. Från Malmö i söder till Norrköping i norr har man ca 1800 lägenheter på totalt ca 70,000 kvadratmeter.

För närvarande värms ca hälften av beståndet upp med värmepumpar, och andelen ökar för varje år.

– Vi har fattat ett principbeslut att alltid byta till berg eller jordvärme när det är dags att byta värmeanläggning i våra fastigheter.

– Både vad avser miljö, ekonomi och strategi så är ju fossila bränslen ute ur bilden idag. Men även fjärrvärme har vi valt bort, då det binder upp oss till en enda leverantör och vi tappar valfrihet.

– Det gör oss bundna till något vi inte själv kan styra. Senast i raden av fastigheter som LimhamnsHus försett med en värmepumpslösning ligger i Oskarström utanför Halmstad. Fastigheten som byggdes 1966 har 72 lägenheter på totalt 4 400 kvm fördelade på fyra byggnader.

– Förr fanns en stor gaspanna i ett enda pannrum som värmde alltihop. Från gaspannan ledde man värmen via kulvertar ut till de fyra husen, berättar Fredrik Snygg distriktsansvarig på NIBE.

Numera har man 16 borrhål på vardera 180 meters djup och fyra NIBE Fighter 1320 på 40 kW vardera, som värmer lägenheterna och det varmvatten som går åt.

– Vi har numera fyra separata pannrum, ett i varje hus. Och i varje pannrum finns en 40kW NIBE Fighter 1320 som värmer huset, fortsätter Fredrik Snygg. Dessutom finns det en 13 kW elpanna i varje pannrum.

Tidigare förbrukades ca 760 000 kWh gas per år medan man idag använder 270 000 kWh el på helårsbasis. Det är 35 % av den förra förbrukningen och alltså en besparing på 65%.

LimhamnsHus AB äger fastigheten och är mycket nöjda med installationen.

– Under det första året sparade vi dryga 300 000 kr, berättar Staffan Berg.

Investeringskostnaden på 1,6 miljoner beräknar man att spara in på ca fyra år genom den sänkta uppvärmningskostnaden.

Fakta

Anläggning: Hyresfastighet, Oskarsström
Värmepumpar: 4 x Fighter 1320 (40 kW)
Uppvärmd yta: 4400 m² lägenheter
Värmekälla: 16 borrhål
Besparing: ca 300 000 SEK/år

www.limhamnshus.se

Kundservice

Har du frågor kring din NIBE-produkt? Kontakta din installatör eller det företag du köpt produkten av. Hjälp finns också under support eller på telefon 0433-73000.

Information om Cookies