Liljestrand Fastigheter i Stockholm

Liljestrand styr på distans!

Liljestrand Fastigheter i Stockholm blev en av de första som installerade värmepumpar med nya internetkopplingen NIBE Uplink. Tre NIBE F1345 står i företagets nybyggda lagerbyggnader och kontrolleras från kontoret en bit därifrån, eller från en dator var som helst i världen.

Liljestrands Fastigheter har en ganska speciell affärsidé. Man köper tomter och bebygger dem med bostadshus som man sedan säljer till bostadsrättsföreningar. Företaget är en van köpare av värmesystem och installerar ett 10-tal värmepumpar per år i sina fastigheter.

– När man byggde en ny lagerbyggnad var det självklart att man skulle värma även den med bergvärme, berättar Håkan Westman som är projektingenjör på företaget.

– Vi har två befintliga byggnader som är nästan identiska och där det går åt lika mycket energi för att värma dem.

– Den ena värms med fjärrvärme och i den andra har vi installerat NIBE F1330. Skillnaden i uppvärmningskostnad är klart till värmepumpens fördel!

I den nya byggnaden valde man att installera tre NIBE F1345 på vardera 60 kW. De tre värmepumparna ger dessutom via kulvert värme åt kontorsbyggnaden 60 meter bort där man nu väljer att koppla bort sig från fjärrvärmenätet.

– Vi har kopplat upp oss via NIBE Uplink, så jag kan ha kontroll på alla de tre värmepumparna från kontorsbyggnaden eller via en iPad eller smartphone. Det var väldigt smidigt att komma igång och vi ser även detta som ett test för de fastigheter vi bygger för försäljning.

– Genom Uplink kan vi hjälpa en ny köpare att hålla ett öga på sin värmeanläggning, och även ge ”hjälp till självhjälp” utan att vara på plats.

Kundservice

Har du frågor kring din NIBE-produkt? Kontakta din installatör eller det företag du köpt produkten av. Hjälp finns också under support eller på telefon 0433-73000.

Information om Cookies