ICEHOTEL

Värmepumpar gör ICEHOTEL varmt och världen kall.

ICEHOTEL i Jukkasjärvi är känt för sina kalla rum. Men allt är inte kyla. Här finns också 1000-tals kvadratmeter som värms av värmepumpar från NIBE.

När man lever på kyla – som ICEHOTEL gör – så är det extra viktigt att tänka på klimatfrågor. ICEHOTEL är en stor symbol för kampen mot global uppvärmning och man har nyligen lanserat konceptet ”CO2 Negative” som handlar om att man aktivt ska bidra till att inte bara vare CO2 neutrala – utan till och med ta upp mer CO2 än man släpper ut.

I detta spelar klimatsmart uppvärmning en stor roll. Vid sidan av sina välkända isbyggnader har man nämligen ett 30-tal byggnader med normal rumstemperatur. I alla dessa går man successivt över till bergvärme. På köpet kyler man av marken och skapar på så sätt en omgivning där snö och is ligger längre.

Redan år 2000 installerade man sin första bergvärmeanläggning. Idag har man 14 värmepumpar från NIBE i drift. I storlekar från 7 till 40 kW. Den senaste installerades så sent som vintern 2009.

Totalt rör det sig om närmare 5000 kvadratmeter som är uppvärmda med värmepumpar. Vissa system har installerats i nybyggen medan andra ersatt befintlig direktel.

Då installationen skett successivt är det svårt att säga exakt hur stora besparingar som gjorts. Men det står klart att det rör sig om 100-tals ton CO2 och miljontals kronor.

Kundservice

Har du frågor kring din NIBE-produkt? Kontakta din installatör eller det företag du köpt produkten av. Hjälp finns också under support eller på telefon 0433-73000.

Information om Cookies