Fastighetsbolaget Sandbanken

Inga hål i Klippan.

Fastighetsbolaget Sandbanken i Klippan har valt en intressant lösning för två hyreshus med totalt nästan 100 lägenheter. Med en kombination av luft/vatten värmepumpar och bergvärme pumpar för ventilations återvinning har man kraftigt minskat sina kostnader både för uppvärmning och varmvatten.

Sandbankens ursprungliga tanke var att sänka sin fjärrvärmekostnad, vilket man gjorde genom att i det ena huset installera fem nya NIBE F2300 luft/vatten-värmepumpar mot radiatorsystemet. Detta sänkte kostnaden för uppvärmningen markant, men inte för varmvattenproduktionen. Därför kompletterade man i våras systemet med en NIBE F1345 som används för varmvattenproduktion genom ventillationsluftåtervinning.

– Nu har man ett system som ger mycket hög besparing, men utan ett enda borrhål, säger Peter Larsson på CSAB i Örkelljunga som utfört installationen.

Eftersom all el som köps in är från vindkraft så betyder det att fastigheternas uppvärmning nu till 90% är CO2 neutral.

I sommar har man utfört en likadan installation i en annan fastighet. Båda installationerna styrs med NIBEs nya styrmodul SMO40 som gör att fastighetsbolagets personal kan övervaka och styra anläggningen på distans via NIBE Uplink. Även CSAB’s tekniker är uppkopplade och kan när som helst få all driftsinformation och ändra inställningar.

– Det sparar mycket tid när man inte behöver åka ut fysiskt om något dyker upp. Genom att direkt kunna kontrollera det hela från bilen – dygnet runt – kan man snabbt se om det verkligen är ett problem och i så fall vad man kan behöva ta med sig.

Kundservice

Har du frågor kring din NIBE-produkt? Kontakta din installatör eller det företag du köpt produkten av. Hjälp finns också under support eller på telefon 0433-73000.

Information om Cookies