Ekbacken i Tyresö

Hos Tyresöhus går värmen ut genom luften och tillbaks i sopnedkastet.

100 000-tals lägenheter i Sverige behöver renoveras och få energieffektivare uppvärmning. Tyresöbostäder har redan börjat. Genom att kombinera frånluft med bergvärmepumpar har man sänkt sina kostnader med nästan 50%.

När husen från miljonprogrammet ska renoveras är energieffektivisering en av de allra viktigaste frågorna. De flesta av dessa hus är uppvärmda med fjärrvärme, men i takt med att allt fler fastighetsägare ser potentialen i den egna luften börjar allt fler göra som i HP-Rörs installation i Ekbacken i Tyresö.

I samband med renoveringen byttes frånluftsaggregaten ut, och de nya som sattes in försågs med luft/vatten-värmeväxlare. Dessa utgör själva energikällan och är de som förser köldbäraren med värme. Det uppvärmda vattnet förs i rör som dragits i sopnedkasten (som ju inte får användas längre) ner till ett antal NIBE F1330 värmepumpar i pannrummen.

I Tyresöbostäders bostadsområd Ekbacken har man totalt 268 lägenheter i 3-våningshus som värms upp på detta sätt.

– Vi har kvar fjärrvärmen som spetsvärme, men frågan är om man inte ska titta på att ha en elpanna till detta. Fjärrvärmebolagen tar en högre taxa av oss som har värmepumpar, säger Lennart Risberg på Tyresöbostäder.

Totalt har man på området fyra centraler med totalt sju NIBE F1330 på 40 och 60 kW. Detta har gett en besparing på upp emot 50% jämfört med den tidigare uppvärmningen.

– Att ta tillvara frånluften på det här sättet är något som allt fler gör. Det är en ganska enkel process som ger mycket stor besparing, säger Hasse Pohl på HP-rör som gjort installationen.

– I synnerhet om man kan använda sopnedkasten!

System:

Värme återvinns ur utventilerad frånluft. Från frånluftsaggregaten leds uppvärmt köldbärare via sopnedkast till pannrum där den används i NIBE värmepumpar

Omfattning:

268 lägenheter

Värmepumpar:

7 st NIBE F1330 (40 kW och 60 kW)

Övrigt:

Ventilationsåtervinning med hjälp av luft/vattenbatterier på frånluften.

Kundservice

Har du frågor kring din NIBE-produkt? Kontakta din installatör eller det företag du köpt produkten av. Hjälp finns också under support eller på telefon 0433-73000.

Information om Cookies