Norskens Träindustri i Ljungby

Tre luft/vatten-värmepumpar gav Norskens besparing med liten investering.

Norskens Träindustri i Ljungby är dels en traditionell byggvaruhandel, men ägnar sig också åt att tillverka fönster.

Norskens Träindustri i Ljungby är dels en traditionell byggvaruhandel, men ägnar sig också åt att tillverka fönster. Specialiteten är runda och halvmåneformade.

Våren 2009 flyttade man in i en helt ny egen fastighet i södra Ljungby med totalt ca 600 kvadratmeter uppvärmd yta i två plan. Dels butik, men också kontor och personalutrymmen.

Värmeinstallationen utfördes av Olssons Rör och det stod tidigt klart att Norskens ville ha en lösning som innebar minsta möjliga arbete.

Trots stora ytor har man en förhållandevis låg upp-värmningskostnad och det gör att man hade svårt att räkna hem kostnad för borrning eller grävning. Därför föll valet på luft/vatten-värmepumpar.

Dessa har en något lägre verkningsgrad än bergvärme, men i gengäld är installationskostnaderna betydligt lägre. Vilket man väljer är en fråga om hur mycket värme man behöver en ”vanlig dag” och hur många dagar om året man behöver max-effekt.

I Norskens fastighet föll valet på tre stycken NIBE F2025 på vardera 14 kW. Dessa seriekopplades tillsammans med en 42 kW EP42 elpanna. Alla de uppvärmda lokalerna har golvvärme – även på det andra våningsplanet.
– Vi har testat det hela under kalla vinterdagar, och systemet fungerar helt problemfritt säger Sven-Olof Sjöholm på Norskens Träindustri.

Allt fler inser att luft/vatten-värmepumpar är ett alternativ även för fastigheter.

– Med vår styrning kan vi seriekoppla upp till nio enheter, säger Fredrik Snygg på NIBE.

– Det gör att vi kan ha upp till 126 kW värme, och det täcker en väldigt stor del av fastigheterna i södra Sverige. 

Värmepumpar:

3 st NIBE F2025 (14 kW)

Elpanna:

EP 42 (42 kW)

Uppvärmd yta:

600 m²