NIBE™ VEDEX 3300

Fläktstyrd vedpanna med 90% verkningsgrad.

Rek ca-pris inkl moms:

Pris RSK-nummer
37.100 kr 620 13 94

Kontakta din lokala installatör för mer information.

 

Mer trygghet

Tre års garanti på alla våra produkter.

Garantin gäller även retroaktivt för produkter med installationsdatum från och med 1 juli 2012.

 

 

Bild:Vedpannor/Produktsortiment/NIBE™ VEDEX 3300

Tester på SP (Sveriges Provningsanstalt) visar en verkningsgrad på hela 90%.

NIBE VEDEX 3300 är en villapanna för ved; maxlängd 0,5 m. Pannan har hög verkningsgrad och bygger på en eldningsprocess som arbetar med omvänd förbränning. Förbränningen styrs av en tvåstegs sugfläkt som bidrar till en stabil förbränning. När luckan öppnas går fläkten upp till ett högre varvtal som underlättar vid upptändning och hindrar att det ryker in vid påfyllning.

NIBE VEDEX 3300 uppfyller Boverkets utsläppskrav vid eldning mot ackumulator. Välj lämpligen en ackumulatorvolym på 1000 – 2000 liter.

Kan kompletteras med laddnings- och urladdningsautomatik. Med en tillsats kan VEDEX 3300 konverteras till pelletseldning.

Bild:Vedpannor/Produktsortiment/NIBE™ VEDEX 3300

Se alla tekniska data i produktbladet som hittas under fliken Ladda hem dokument.

 

Höjd (tillkommer 15-40 mm för ställbara fötter) 1070 mm
Bredd 450 mm
Djup 880 mm
Eldstad, bredd x djup 300 x 550 mm
Påfyllningslucka, bredd x höjd 300 x 225 mm
Nettovikt 290 kg
Max tillgänglig effekt, veddrift 40 kW
Medeleffekt vid vedeldning 33 kW

 

 

Material Area Minsta höjd
Stålrör Ø 125-150 mm 6,0 m
Tegel 140 x 140 mm 6,0 m

Olika höjder på skorstenen krävs beroende på dess utförande. Dessutom kan ett antal yttre faktorer, exempelvis vind och terrängförhållanden, närliggande byggnader med mera, påverka skorstenens dragförhållande.

Minsta skorstensdrag för tillfredsställande vedeldningsfunktion är 20 Pa. Är draget mindre än 15 Pa bör rökgasfläkt installeras.

Vid pelletseldning skall det vara undertryck i eldstaden vid drift. Detta för att förhindra att rökgaser tränger ut i pannrummet.

Produktblad

VEDEX 3300

Produktblad

Gäller från 2011-11-22 till 2020-01-01

pdf PDF: 639214-6.pdf

Konsumentbroschyr

VEDEX 3300, VEDEX 1000, ALPHA COMBI, PELLUX 100, PELLUX 200, PB 10, PB 20, VVM 310, VVM 320, VVM 500, EVC 13, EVC 240

Konsumentbroschyr

Gäller från 2014-07-02 till 2020-01-01

pdf PDF: 639115-10.pdf

Konsumentinformation

VEDEX 1000, VEDEX 3300, PB 10, ALPHA COMBI, PELLUX

Konsumentinformation

Gäller från 2007-11-29 till 2020-01-01

pdf PDF: KIFSEBiobrnsle0732-2.pdf

Miljöcertifikat, SP

VEDEX 3300

Miljöcertifikat, SP

Gäller från 2007-05-09 till 2020-01-01

pdf PDF: P702078B.pdf

Monterings- och skötselanvisning

VEDEX 3300

Monterings- och skötselanvisning

Gäller från 2012-09-14 till 2020-01-01

pdf PDF: 511592-6.pdf

Monteringsanvisning

VEDEX 3300 Täckplåt

Monteringsanvisning

Gäller från 2009-01-14 till 2020-01-01

pdf PDF: 011787-1.pdf

VEDEX 3300, VEDEX 2000, VEDEX 3000 Keramiksats

Monteringsanvisning

Gäller från 2012-11-27 till 2020-01-01

pdf PDF: 411970-3.pdf

VEDEX 3300, VEDEX 3000 Pelletseldning i VEDEX

Monteringsanvisning

Gäller från 2011-06-29 till 2020-01-01

pdf PDF: 711519-1.pdf

Tillverkarförsäkran

VEDEX 3300

Tillverkarförsäkran

Gäller från 2009-05-13 till 2020-01-01

pdf PDF: 0511-1.pdf