NIBE™ F1245

Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla och med vår populära användarvänliga display för enkel styrning.

NIBE F1245 får toppresultat i Energimyndighetens bergvärmepumpstest »

 

De flesta vet att man sparar pengar med bergvärme. Men visste du att man nu faktiskt kan sänka värmekostnaden ända upp till 80%? Och att det dessutom är enkelt: NIBE F1245 ger dig kontroll över uppvärmningen genom en revolutionerande färgdisplay med nya, användarvänliga menyer. Det gör att du på ett smidigt sätt kan styra och överblicka exempelvis drifttid och förbrukning – eller skapa helt egna, personliga inställningar. Så enkelt att det är avancerat.

NIBE lanserar NIBE Uplink, det snabbaste, enklaste och effektivaste verktyget som ger dig full kontroll över din anläggning.

Läs mer »

Rek ca-pris inkl moms:

Typ Pris RSK.nummer
5 kW 70.250 kr 624 76 30
6 kW 71.500 kr 624 76 31
8 kW 75.900 kr 624 76 32
10 kW 78.600 kr 624 76 33
12 kW 83.000 kr 624 76 34

Kontakta din lokala installatör för mer
information eller sök installatör här.


Läs mer


Läs mer


Läs mer


Bild:Bergvärmepumpar/Produktsortiment/NIBE™ F1245
 • Värmefaktor (COP) på upp till 5,15 vid 0/35 °C.
 • Högt temperaturområde.
  – Framledningstemperatur 70 °C
  – Returledningstemperatur 58 °C
 • Displayenhet med stor och tydlig färgskärm (TFT).
  – Användarvänligt styrsystem.
  – Ikoner och text för tydlig information om status, temperaturer och inställningar i värmepumpen.
 • Temperaturstyrda cirkulationspumpar som förser värmepumpen och värmesystemet med för drifttillfället anpassat flöde.
 • Möjlighet att med hjälp av NIBE UplinkTM övervaka komforten i bostaden oavsett var du befinner dig.
 • Anpassad för Boverkets byggregler, BBR.
 • Möjlighet att samstyra flera värmepumpar, F1145/F1245/F1345.
 • Mjukstart och effektvakt monterade från fabrik.
 • Inbyggd klocka med realtidsfunktion för bland annat schemaläggning av förändring av varmvatten- och inomhustemperaturen.
 • Förberedd för (med tillbehör):
  – Pooluppvärmning (POOL40) för både pool/spa.
  – Styrning av upp till fyra värmesystem (ECS40/ECS41).
  – Status och inställningar via SMS (SMS40).
 • Separat kapsling för kompressor och cirkulationspumpar ger säkrare service och lägre ljudnivå.
 • Enkelt att ta ut kylmodulen.

 

NIBE™ F1245 är en komplett värmepump för uppvärmning av villor och radhus. Som värmekälla kan bland annat berg, mark eller sjö användas. Med en mellanliggande värmeväxlare kan även grundvatten kan användas som värmekälla.

F1245 har en hög verkningsgrad tack vare en högeffektiv kompressor i en väldimensionerad köldmediekrets. Båda lågenergicirkulationspumparna samt flexslangar är inbyggda, och köldbärarkretsen kan anslutas på valfri sida. Smutsfilter medlevereras.

Värmepumpen kan anslutas till valfritt lågtempererat distributionssystem typ radiatorer, konvektorer eller golvvärme.

F1245 är utrustad med en varmvattenberedare på 180 liter som är isolerad med neopor (miljövänlig cellplast) för minimala värmeförluster. En inbyggd 7-stegs elkassett på 7 kW kopplas automatiskt in vid behov (omkopplingsbar till 4-stegs elkassett på 9 kW).

För dig som installerar

 • Utdragbar kompressormodul för enklare installation.
 • USB-port för upp- och nedladdning av data.
 • Moduluppbyggd för enklare anslutning av tillbehör.

 

Bild:Bergvärmepumpar/Produktsortiment/NIBE™ F1245

Se alla tekniska data i produktbladet som hittas under fliken Ladda hem dokument.

 

Höjd 1800 mm
Bredd 600 mm
Djup 620 mm
Nettovikt * 235-260 kg
Volym beredare 180 liter
Kapacitet varmvatten 40 °C * 230-240 liter
Köldmediemängd (R407C) * 1,2-2,1 kg

* Beroende på modell. Se alla tekniska data i produktbladet.

Besparing

 

Tabellen nedan visar en grov uppskattning av vad du kan spara med NIBE FIGHTER 1245. Den ger även ett riktvärde för dimensionering av borrdjup alternativt slanglängd.

Med Sök installatör hittar du en installatör som jobbar aktivt med bergvärmepumpar från NIBE. 

Dimensionering och besparing 5 kW-utförande
Nuvarande totalbehov, olja 2 m³/år 2,5 m³/år
Nuvarande totalbehov, el ** 16000 kWh/år 20000 kWh/år
Bergvärme, borrdjup (aktivt) *** 80 - 100 m
Markvärme, slanglängd *** 200 - 300 m
Besparing*** 11000 kWh/år 13400 kWh/år
** Nuvarande totalt elbehov är exklusive hushållsel (ca 5.000 kWh/år)
*** Angivna värden är endast grova riktvärden. För korrekt dimensionering, rådgör alltid med din installatör.

 

Dimensionering och besparing 6 kW-utförande 8 kW-utförande
Nuvarande totalbehov, olja 2,5 m³/år 3 m³/år 3,5 m³/år 4 m³/år
Nuvarande totalbehov, el ** 18750 kWh/år 22500 kWh/år 26250 kWh/år 30000 kWh/år
Bergvärme, borrdjup (aktivt) *** 90 - 110 m 120 - 145 m
Markvärme, slanglängd *** 250 - 400 325 - 2x250 m
Besparing*** 14100 kWh/år 16800 kWh/år 19900 kWh/år 22600 kWh/år
** Nuvarande totalt elbehov är exklusive hushållsel (ca 5.000 kWh/år)
*** Angivna värden är endast grova riktvärden. För korrekt dimensionering, rådgör alltid med din installatör.

 

Dimensionering och besparing 10 kW-utförande 12 kW-utförande
Nuvarande totalbehov, olja 4,5 m³/år 5 m³/år 6 m³/år 6,5 m³/år
Nuvarande totalbehov, el ** 33750 kWh/år 37500 kWh/år 45000 kWh/år 48750 kWh/år
Bergvärme, borrdjup (aktivt) *** 150 - 180 m 180 - 210 m
Markvärme, slanglängd *** 400 - 2x300 2x250 - 2x350 m
Besparing*** 25400 kWh/år 28000 kWh/år 32800 kWh/år 35200 kWh/år
** Nuvarande totalt elbehov är exklusive hushållsel (ca 5.000 kWh/år)
*** Angivna värden är endast grova riktvärden. För korrekt dimensionering, rådgör alltid med din installatör.

 

Produktblad

NIBE F1245

Produktblad

Gäller från 2014-08-28 till 2020-01-01

pdf PDF: 639320-16.pdf

Installatörshandbok

NIBE F1145, NIBE F1245 - Elschema

Installatörshandbok

Gäller från 2013-12-16 till 2020-01-01

pdf PDF: 231655-2.pdf

NIBE F1245

Installatörshandbok

Gäller från 2013-12-16 till 2020-01-01

pdf PDF: 231601-4.pdf

Användarhandbok

NIBE F1245

Användarhandbok

Gäller från 2013-12-16 till 2020-01-01

pdf PDF: 231600-2.pdf

AMA-texter

NIBE F1245 -10 (word)

AMA-texter

Gäller från 2011-01-01 till 2020-01-01

doc DOC: ama1245-10_v1.doc

NIBE F1245 -10 (pdf)

AMA-texter

Gäller från 2011-01-01 till 2020-01-01

pdf PDF: ama1245-10_v1.pdf

NIBE F1245 -12 (word)

AMA-texter

Gäller från 2011-01-01 till 2020-01-01

doc DOC: ama1245-12_v1.doc

NIBE F1245 -12 (pdf)

AMA-texter

Gäller från 2011-01-01 till 2020-01-01

pdf PDF: ama1245-12_v1.pdf

NIBE F1245 -5 (word)

AMA-texter

Gäller från 2011-01-01 till 2020-01-01

doc DOC: ama1245-5_v1.doc

NIBE F1245 -5 (pdf)

AMA-texter

Gäller från 2011-01-01 till 2020-01-01

pdf PDF: ama1245-5_v1.pdf

NIBE F1245 -6 (word)

AMA-texter

Gäller från 2011-01-01 till 2020-01-01

doc DOC: ama1245-6_v1.doc

NIBE F1245 -6 (pdf)

AMA-texter

Gäller från 2011-01-01 till 2020-01-01

pdf PDF: ama1245-6_v1.pdf

NIBE F1245 -8 (word)

AMA-texter

Gäller från 2011-01-01 till 2020-01-01

doc DOC: ama1245-8_v1.doc

NIBE F1245 -8 (pdf)

AMA-texter

Gäller från 2011-01-01 till 2020-01-01

pdf PDF: ama1245-8_v1.pdf

Dockningsprincip

NIBE F1245, NIBE F1255 till värmesystem samt eventuella tillbehör

Dockningsprincip

Gäller från 2014-02-04 till 2020-01-01

pdf PDF: M10789-3.pdf

NIBE F1245, NIBE F1255 tillsammans med vedpanna (flytande kondensering)

Dockningsprincip

Gäller från 2013-12-18 till 2020-01-01

pdf PDF: M11345-5.pdf

NIBE F1145, NIBE F1245, NIBE F1345 Master/Slave med tillsats, tillbehör och varmvattenberedare (flytande kondensering).

Dockningsprincip

Gäller från 2014-11-18 till 2020-01-01

pdf PDF: M11625-3.pdf

NIBE F1245, NIBE F1255 med SPA och POOL (flytande kondensering)

Dockningsprincip

Gäller från 2014-09-22 till 2020-01-01

pdf PDF: M11651-1.pdf

NIBE F1245 med aktiv kyla (flytande kondensering).

Dockningsprincip

Gäller från 2014-09-30 till 2020-01-01

pdf PDF: M11685-1.pdf

Indata till beräkningsprogram

NIBE F1245 Indata till beräkningsprogrammet VIP-Energy

Indata till beräkningsprogram

Gäller från 2013-12-12 till 2020-01-01

pdf PDF: M11229-2.pdf

NIBE F1245 Indata till TMF:s program ver 2.1

Indata till beräkningsprogram

Gäller från 2013-10-25 till 2020-01-01

pdf PDF: M11358-2.pdf

Konsumentbroschyr

NIBE F1126, NIBE F1145, NIBE F1226, NIBE F1155, NIBE F1245, NIBE F1255, NIBE F1345

Konsumentbroschyr

Gäller från 2015-02-26 till 2020-01-01

pdf PDF: 639112-17.pdf

Tillverkarförsäkran

NIBE F1245

Tillverkarförsäkran

Gäller från 2010-12-21 till 2020-01-01

pdf PDF: 0826-3.pdf

En värmepump i fickan!

Nu kan du ha full kontroll över din värmepump - även i byxfickan. Slå på värmen på vägen hem eller få information om ditt inomhusklimat var du än befinner dig i världen. Möjligheterna är oändliga.

Läs mer om NIBE Mobile App på play.google.com >>

Krav

Ladda hem appen

1. Gå in på Google Play
2. Sök på NIBE
3. Ladda hem

Eller scanna in qr-koden nedan med din android-telefon.
(kräver en scanner-programvara i telefonen).