NIBE 

Vi rekommenderar Dig till att välja NIBE F370. Detta är en frånluftsvärmepump för beredning av tappvarmvatten och radiator/golvvärme.

Vid hög energiförbrukning kan med fördel NIBE F750 väljas. Detta är en energi- och effektsnål frånluftsvärmepump med likströmsfläkt och A-klassad cirkulationspump samt inverterstyrd kompressor vars besparing kan mäta sig med bergvärmepumpar. Nätverksuppkoppling med NIBE Uplink ingår som standard.

Mer information om:
NIBE F370 (RSK: 625 09 88)
NIBE F750 (RSK: 625 11 30)

 

För att dölja ventilationskanalerna ovanför värmepumpen finns det överskåp i olika höjder som tillbehör.

  • Överskåp till takhöjd 2400 mm
    RSK 625 06 87 (NIBE F370/F750)

  • Överskåp till takhöjd 2500 mm
    RSK 625 06 88 (NIBE F370/F750)

  • Överskåp till takhöjd 2555-2800 mm
    RSK 625 06 89 (NIBE F370/F750)

Överskåp