1

Värmepumpar för bergvärme

Genom att installera en NIBE värmepump kan du minska energikostnaden med upp till 80%. Detta beror på att värmepumpens främsta energikälla (bergvärme, ytjord, grundvatten eller sjövärme från en intilliggande sjö) är gratis. Läs mer om NIBEs bergvärmepumpar »

Spara pengar med bergvärme

Även om en värmepump inte betalar sig den första månaden kommer du att märka de ekonomiska fördelarna direkt genom att dina uppvärmningskostnader blir så mycket lägre. Och investeringen i en värmepump återbetalar sig snabbt, tack vare att NIBEs nya värmepumpar, med sitt stora driftområde, har ovanligt hög verkningsgrad.

 

Spara klöver med en
NIBE bergvärmepump.

Så här mycket kan du spara »

Spara miljö med bergvärme

Utöver den ekonomiska besparingen gör du även en miljöinsats genom att välja en värmepump med bergvärme/jordvärme som energikälla. En värmepump omvandlar lagrad solenergi i marken till värme för att värma upp bostad och varmvatten vilket ger mycket mindre koldioxidutsläpp än något traditionellt fossilt uppvärmningssystem.

Bergvärme - Ett klimatsmart alternativ »